Príprava cirkevného sobáša

Termín cirkevného sobáša je potrebné si na farskom úrade dohodnúť aspoň dva alebo tri mesiace vopred (v závislosti od veľkosti cirkevnej komunity, niekedy to môže byť aj šesť alebo viac mesiacov vopred), aby bol dostatok času na prípravné stretnutia s kňazom, ktoré sú jednou z podmienok pre uzavretie cirkevného sobáša. Týchto stretnutí je obvykle 6 a konajú sa najčastejšie vo farnosti, kde sa bude konať obrad. Pokiaľ sú obaja snúbenci rovnakého vyznania, malo by všetko prebehnúť jednoducho.

Pokiaľ je jeden zo snúbencov neveriaci a jeho partner chce mať napriek tomu cirkevnú svadbu, musí prislušný kňaz požiadať o zvláštnu výsadu biskupa svojej diecézy (tzv. dišpenz). Výnimkou nie je ani situácia, kedy v súvislosti s plánovaným uzatvorením sobáša jeden zo snúbencov konvertuje k vyznaniu svojho partnera.

Zdroj: portal.gov.sk

K tomuto článku zatiaľ nie sú nijaké komentáre.

Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený(á) aby ste mohli vkladať komentáre.