Všeobecné informácie

Do knihy manželstiev sa zapisuje:

 • deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva,
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len “manželia”),
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
 • dohoda manželov o priezvisku,
 • dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,
 • štátne občianstvo manželov,
 • mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
 • deň, mesiac a rok zápisu.

Praktická rada: Dohoda snúbencov o ich spoločnom priezvisku sa zapisuje v mužskom aj ženskom tvare, prípadne bez koncovky slovenského prechyľovania – v praxi to znamená, že žena môže na základe takejto dohody používať priezvisko v mužskom rode. Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev – v tomto prípade sa teda nevyžaduje dohoda snúbencov.

Zdroj: portal.gov.sk

1 *Komentár k "Všeobecné informácie"

 1. Zuzana Mihalova hovorí:

  Dobrý deň chcem sa opýtať s priateľom plánujeme cirkevný sobáš je potrebné predložiť aj doklad o krste a svätom príjmani?

Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený(á) aby ste mohli vkladať komentáre.