Miss Nevesta 2013 – Pravidlá hlasovania

  1. Do súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto je ochotný zaslať fotky nevesty príp. ženícha a ktorého svadobný obrad sa uskutočnil v roku 2013. Online portals si vyhradzuje pravo fotku neakceptovať v prípade že bude mať neprijateľný obsah alebo bude odporovať dobrým mravom. Zo súťaže budú vylúčené prihlášky, kde dátum svadby nebude v roku 2013.
  2. Fotky je potrebné zaslať v kvalite potrebnej na zabezpečenie adekvátneho zobrazenia súťažiacich aj po úprave administátormi SvadbaOnline.sk pre potreby webového zobrazenia.