Sobáš

“Manželstvo sa uzatvára na základe dobrovoľného rozhodnutia muža a ženy vytvoriť harmonické, pevné a trvalé životné spoločenstvo.”

Manželstvo je v slovenskom rodinnom práve zakotvené ako zväzok muža a ženy, jeho hlavným účelom je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Toto spoločenstvo, založené na právnom vzťahu,  je postavené na zásadách dobrovoľnosti a rovnoprávnosti.

Civilná i cirkevná forma uzavrenia manželstva majú v našom právnom poriadku od 1. júla 1992 rovnoprávné postavenie, po právnej stránke majú rovnakú váhu a dôležitosť a zákon o rodine pre nich stanovuje rovnaké podmienky.

Ak snúbenci uzatvoria občiansky sobáš, nemá následný náboženský obrad už žiadne právne následky. Ak uzavrú cirkevný sobáš, nemôžu následne uzavrieť občianský sobáš. Inými slovami, po občianskom sobáši môže nasledovať cirkevný sobáš, má však už iba povahu obradu, lebo manželstvo už vzniklo občianskym sobášom.

Štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným.

Postup pri uzavretí manželstva upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení.

Zdroj: portal.gov.sk

K tomuto článku zatiaľ nie sú nijaké komentáre.

Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený(á) aby ste mohli vkladať komentáre.