Informácie pre cudzincov

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu  najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

  •  rodný list,
  •  doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva*,
  •  doklad o štátnom občianstve*,
  •  doklad o pobyte*,
  •  potvrdenie o osobnom stave*,
  •  úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
  •  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklady označené hviezdičkou nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.

Zdroj: portal.gov.sk

K tomuto článku zatiaľ nie sú nijaké komentáre.

Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený(á) aby ste mohli vkladať komentáre.