Kostoly a úrady – Zavar - Matrika


Adresa:
Viktorínova 14, 91926 Zavar

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
033/5597269

Fax:
033/5597269

Kontaktná osoba:
Rudolf Baroš


Základné údaje Leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Východná časť chotára je na spojenej nive Blavy a Dudváhu. Bohaté archeologické nálezy sú dôkazom osídlenia obce v neolite (sídlisko volútovej kultúry), v eneolite (sídlisko s kanelovanou keramikou) a osídlenia maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Kontinuita osídlenia po­kra­čovala aj neskôr, o čom svedčí sídlisko z doby halštatskej, laténskej, rímskej a veľkomo­rav­skej. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1255. Patrila tunajším zemanom Zavariovcom, nes­kôr viacerým zemianskym rodom. Architektonickou pamiatkou obce je pôvodne klasicistický kaštieľ zo zač. 19. stor., ktorý bol v r. 1894 prestavaný. Na mieste staršieho kostola bol v r. 1907 - 08 postavený neogotický kostol Narodenia Panny Márie. Významným zavarským rodákom bol J. K. Viktorin, národný dejateľ a spoluzakladateľ Matice slovenskej, 1. 4. 1907 sa v obci narodil Gejza Dusík, národný umelec, tvorca a zakladateľ slovenskej operety. V Zavare sa narodil mons. Michal Pavlík (23. 8. 1892 - 27. 5. 1980), katolícky kňaz, dekan, ktorý 50 rokov spravoval zavarskú farnosť. Bol národovcom, stal sa vynikajúcim liečiteľom s pôsobnosťou až za hranice vtedajšieho Československa. Kontakty Matrika Viktorínova 14 Zavar 91926 Telefón: 033/5597102 Fax: 033/5597269 ocu.zavar@nextra.sk www.zavar.sk

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna