Kostoly a úrady – Veľký Lapáš


Adresa:
Veľký Lapáš, 95108 Nitra

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
037/7879809

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr.Miloš Krasňanský


Maličká farnosť

Galéria