Kostoly a úrady – Veľký Horeš - Matrika


Adresa:
Družstevná 333, 07652 Veľký Horeš

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6397212

Fax:
056/6286811

E-mail:
tarr@zoznam.sk

Kontaktná osoba:
Ľudovít Tarr


Základné údaje Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške 104 m. Archeologické nálezy svedčia o slovanskom osídlení od 8. a 9. stor. Najstarší hodnoverný zápis o dedine pochádza z r. 1254. Miestny kostol je dokumentovateľný od 15. stor. Zemepánmi dediny boli viaceré šľachtické rody. V r. 1600 malo sídlisko 37 poddanských domov, kostol a faru. Neskôr obyv. aj domov ubúdalo. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo iba 5 až 6 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 109 domov a 799 obyv., v r. 1900 bolo 944 a v r. 1970 1229 obyv. V chotári sa nachádzajú aj vinice. Ev. ref. kostol pochádza z konca 18. stor., kúria z druhej polovice 19. stor., kostol rím. kat. postavili v r. 1937. Kontakty Matrika Družstevná 333 Veľký Horeš 07652 Telefón: 056/6397212

Galéria


Pridal: Johanna