Kostoly a úrady – Veľké Rovné-kostol


Adresa:
Ústredie 86, 01362 Veľké Rovné

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
041/5582256

Web:


Prvý kostolík a fara
Prvý kostol vo Veľkom Rovnom bol drevený niekedy okolo roku 1700 v miestnej časti Horevsie. Farský úrad bol zriadený až v roku 1774, predtým bola obec filiálkou. Roku 1792 bol vo farskej budove (foto) zriadený druhý stánok Slovenského učeného tovarišstva (foto).

Zakladateľ chrámu
Zakladateľom bol vtedajší zemepán knieža Pavol Anton Eszterházy a jeho manželka kňažná Anna Eszterházyová rodená Visconti - Lunati. Preto je aj na veži na kríži polmesiac (foto), lebo tento bol v erbe Eszterházyovcov.

 

Chrám
Barokový rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela sa nachádza v strede obce. Stavať sa začal 8. mája 1753 a dokončený bol v roku 1755. Roku 1902 bola pristavená svätyňa (11,5 m) aj s oboma sakristiami. Celý chrám má dĺžku cca 45 m. Vysviacka nového renovovaného chrámu sa konala 5. októbra 1902. Dnešnú podobu kostol nadobudol po mnohých rekonštrukciách - obnova chrámovej maľby, rekonštrukcia strešnej krytiny, nová fasáda chrámu (foto).

(Spracované podľa: Veľké Rovné v dejinách - Teodor Ferko)


Kostol

Na hlavnom oltári (foto) je vyobrazený patrón chrámu - sv. Michal Archanjel. Smerom k bočným oltárom sa nachádzajú sochy sv. Petra a Pavla ako tiež Panny Márie a Pána Ježiša. Na klenbe v chrámovej lodi je otvorené nebo s korunováciou Panny Márie. Pred kostolom sú sochy našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda z roku 1948 od olomouckého sochára a pred bránou kostola dva pamätníky. Vo farskej záhrade je kultúrna pamiatka - kamenné súsošie sv. Anny s malou P. Máriou z roku 1760 (foto).

Kaplnky

Mnoho miest, kde sa veriaci spoločne zúčastňujú na modlitbách sú kaplnky, ktoré sú zasvätené najmä Panne Márii a tiež kríže umiestnené na chotároch i po celej farnosti.

Ostrice
Pre veriacich zo sídliska je postavená kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (foto). Stavba začala v máji roku 2000. Prvú sv. omšu tu odslúžil a zároveň kaplnku posvätil J. E. Mons. František Rábek 17. septembra jubilejného roku 2000, v deň vysluhovania sviatosti birmovania vo farnosti. Súčasťou kaplnky je od augusta 2002 aj zvonica.

Ústredie
Oproti kostolu je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (foto) postavená v roku 1831. Socha Sedembolestnej Panny Márie je vytesaná z jedného kusa kameňa. Kaplnka je postavená na mieste sochy sv. Jána, ktorá bola nešťastnou náhodou zničená pri manipulácii s veľkými kusmi dreva.

Rimanovice
V miestnej časti Rimanovice sú dve kaplnky zasvätené Lurdskej Panne Márii. Staršia z roku 1904 (foto) bola postavená s úmyslom poďakovania, že sa pred požiarom podarilo niečo zachrániť.
Bližšie k centru obce postavili v roku 1969 kaplnku Lurdskej Panny Márie (foto), ktorú posvätil vdp. Rudolf Dančík.

Horevsie
"Horevsie pod Húbečku" - tak v našej farnosti voláme miesto, kde je postavená kaplnka zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (foto). Stavba sa začala v auguste a už 4. októbra 1992 túto kaplnku posvätil vdp. Pavol Kalabus, ktorý 19. júna 1994 posvätil aj zvon.

Galéria