Kostoly a úrady – Veľaty-kostol


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6700591

Web:

Kontaktná osoba:
Maťaš Ján, Mgr., administrátor


Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1220. Na prelome 17. a 18. storočia bola obec vyľudnená. Dnešný chrám bol postavený v roku 1802. Strop tvoria krížové klenby potiahnuté plátnom. Autorom ikonostasu a baldachýnu je Anton Helfer. V obci stojí okrem gréckokatolíckeho chrámu aj rímskokatolícky kostol, postavený v roku 1870.

Galéria