Kostoly a úrady – Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite


Adresa:
Univerzitná 1790/2, 01008 Žilina

Tel.:
041/5650 763

Mobil:
0903617766

E-mail:
upc.zilina@gmail.com

Web:

Kontaktná osoba:
Richard Folučka


Paľova búda bola v minulosti obľúbenou výletnou reštauráciou v žilinskom lesoparku. Poschodový drevený secesný objekt s dvoma vežičkami dal v roku 1925 postaviť žilinský hotelier Pavol Folkmann, po ktorom budova dodnes nesie meno "Paľova búda". Pohostinským a zábavným účelom slúžila do roku 1938. Budovu potom odkúpil ženský rehoľný rád Sestier sv. Cyrila a Metoda.

Starali sa v nej o mentálne postihnuté dievčatá. Po zrušení reholí na Slovensku a zoštátnení objekt prevzal do správy rezort zdravotníctva. Zriadil sa v nej sociálny ústav pre mentálne postihnutých. V roku 1980 budovu pridelili Vysokej škole dopravy a spojov, ktorá tu na istý čas umiestnila časť vojenskej katedry. Po roku 1990 sa „Búda“ znova premenila na pohostinstvo. Avšak v rámci reštitúcii bol objekt v r.1996 definitívne vrátený sestrám cyrilometodkám, ale nie v najlepšom stave.

Začiatkom roku 1998 rehoľa poskytla budovu do dlhodobého bezplatného prenájmu (za cenu opravy) Univerzitnému pastoračnému centru, ktoré v tom čase zriadil Ján Chryzostom kardinál Korec na návrh biskupa Františka Rábeka - predsedu Komisie KBS pre univerzity. Budovu za veľkej pomoci žilinských veriacich a samotných študentov univerzity zrekonštruoval vtedajší správca ThLic. Ladislav Stromček. Jeho nasledovníkom bol Mgr. Ing. Martin Štofko.
V dnešných dňoch píšu novú históriu „Paľovej búdy“ študenti UPC sv. Pavla spolu s univerzitným kaplánom Mgr. Richardom Folučkom. Môžeš sa pripojiť aj Ty!

Galéria