Kostoly a úrady – Udavské - Matrika


Adresa:
č. 30, 06731 Udavské

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
057/7796124

Fax:
057/7795124

E-mail:
obec@udavske.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Tomáš Pastirák


Základné údaje Leží v južnom okraji Laboreckej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 186 m. Predpokladá sa, že tunajšie sídlisko jestvovalo pred 13., prípadne 11. storočím. Najstarší písomný doklad o dedine Udavské pochádza z roku 1317. Odvtedy dedina patrila šľachticom Drugethovcom a bola majetkovou súčasťou ich humenského panstva. Drugethovci si v Udavskom dali postaviť kaštieľ. Drevený katolícky kostol bol v Udavskom pravdepodobne od 14. storočia. Evanjelickí farári v ňom pôsobili koncom 16. a začiatkom 17. storočia, neskôr opäť rímskokatolícki farári. V roku 1600 bolo v sídlisku 12 poddanských domov, kaštieľ, kostol a fara. Neskôr počet poddanských obyvateľov a domov narastal. V roku 1715 v Udavskom hospodárilo 26 poddanských domácností, v roku 1720 už 29 domácností, v roku 1828 bolo 103 domov a 779 obyvateľov. V prvej polovici 20. storočia tam bola parná píla. Kostol postavili v roku 1927. Kúria pochádza zo začiatku 19. storočia. Obec je rodiskom J. Em. Jozefa kardinála Tomku. Pôsobil tu aj významný kňaz Dr. Štefan Hések. Kontakty Matrika č. 30 Udavské 06731 Telefón: 057/7796124 Fax: 057/7796124

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna