Kostoly a úrady – Úbrež - Matrika


Adresa:
č. 169, 07242 Úbrež

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6596252

Kontaktná osoba:
MVDr. Jozef Antonič


Základné údaje Leží v Podvihorlatskej pahorkatine v nadmorskej výške okolo 130 m. Sídlisko založili poddanskí obyvatelia okolo r. 1300 na jasenovskom majetku. Prvý písomný doklad o dedine je z r. 1337. Vlastníkmi dediny boli postupne šľachtici z Michaloviec, Tibavy, ale aj iní zemepáni. V 14. stor. tam dokázateľne jestvoval kostol. V r. 1427 v Úbreži bolo 23 poddanských domov. V r. 1599 malo sídlisko 39 poddanských domov. Neskôr, najmä začiatkom 18. stor. poddaných ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 6 poddanských domácností, v r. 1720 však už 10 domácností. Neskôr sa tam usadili prisťahovalci. V r. 1828 bolo v obci 103 domov a 709 obyvateľov. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1792. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1863 a pravoslávny chrám bol postavený v r. 1997. Kontakty Matrika č. 169 Úbrež 07242 Telefón: 056/6596252

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna