Kostoly a úrady – Úbrež-kostol


Adresa:
Úbrež 217, Úbrež

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6596056

Web:

Kontaktná osoba:
Biačko Vojtech


Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1337. Prvé sčítanie obyvateľov v Úbreži bolo v roku 1828. V druhej polovici 16. storočia sa v Úbreži usadili aj poddaní rusínskeho pôvodu. V roku 1900 obec Úbrež dosiahla svoje historické maximum - 1025 obyvateľov. Obec Úbrež bola v roku 1751 gréckokatolíckou farnosťou. Počet rímskokatolíckych veriacich sa začal zvyšovať až po vzniku rímskokatolíckej farnosti v roku 1863, keď boli postavené aj chrám aj fara. Rok stavby gréckokatolíckeho chrámu a fary nie je známy. Okrem gréckokatolíckeho chrámu stoja v obci aj chrám rímskokatolícky a chrám pravoslávnej cirkvi.

Galéria