Kostoly a úrady – Trebišov - kostol, farnosť, kaplnka


Adresa:
M.R.Štefánika 250/57, Trebišov

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6683420, 056/6722774

Web:

Kontaktná osoba:
Seman Dušan, Mgr., farár, protopresbyter


Prvá zmienka o Trebišove je z konca 13. storočia. Pôvodný názov je Terebes. Najstarší písomný doklad o gréckokatolíckom chráme je z roku 1326. Bol drevený pokrytý slamenou strechou. Neskôr bol vybudovaný kamenný chrám. Tento bol prebudovaný v rokoch 1817 - 1825. Najstaršia zmienka o farnosti je z roku 1749. Od polovice 16. storočia do polovice 17. storočia v chráme vysluhovali bohoslužby evanjelickí kazatelia až do silnejúcej protireformácie kedy sa do Trebišova vrátili mnísi pavlíni a začali tam pôsobiť oni. V súčasnosti vo farnosti pôsobia otcovia baziliáni, ktorí majú vlastné liturgické priestory a tiež tu pôsobia sestry baziliánky z Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda.

Galéria