Kostoly a úrady – Sv. Michala archanjela


Adresa:
č. 120, 99122 Čeláre

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
047/4892165

Kontaktná osoba:
Vojtech Ádám


Nachádza sa tu rím. kat. kostol sv. Michala archanjela v barokovo-klas. štýle z 18. stor., vinohradnícka pivnica z 19. stor. a kultúrna pamiatka luisézny kaštieľ z r. 1770

Galéria