Kostoly a úrady – sv.Martina


Adresa:
Granč-Petrovce 107, 053 05 Granč-Petrovce

Inštitúcia:
Reformovaná farnosť

Tel.:
+421 53 459 6236, 459 63 97

E-mail:
obecgranc@spisnet.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Peter Pitoňák


Pôvodný Kostol sv. Martina v poslednom období už bol vzhľadom na počet obyvateľov malý, preto sa obyvatelia obce rozhodli postaviť nový kostol. Podľa projektu Ing. arch. Pavla Repku bol postavený za 16 mesiacov, vďaka veľkej obetavosti, pracovitosti a odbornosti obyvateľov obce, pod vedením starostu Emila Mihaľáka a predsedu cirkevného výboru Martina Leskovského. Od roku 1994 majú v obci Granč-Petrovce nový Kostol sv. Martina, ktorý svojou 25 m vysokou vežou vytvoril impozantnú dominantu obce. V interiéri dominuje drevený reliéf sv. Martina od akademického sochára Štefana Kovaľa. Na stavbu kostola veľkodušne prispeli aj dobrodinci z blízkeho i ďalekého okolia. Vysvätili ho 30. 10. 1994.

Galéria