Kostoly a úrady – Sv.Ignáca


Adresa:
Ústredie 189, 02313 Čierne

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
041/4373222

E-mail:
obeccierne@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Gomola


Leží na styku západného okraja Slovenských Beskýd s Jablunkovskou vrchovinou v doline Čierňanky pri štátnych hraniciach s Poľskom. Obec vznikla okolo r. 1650. Patrila strečnianskemu panstvu. V r. 1662 (Czierne) mala 27 sedliackych usadlostí. V r. 1712 (Cserne) tu bolo 70 sedliackych hospodárstiev. V r. 1850 v obci žilo 2011 slovenských katolíckych a 12 židovských obyvateľov. Obyvatelia sa živili poľnohosp., chovom oviec, spracovávaním dreva a sezónnymi prácami. Medzi pamiatky patrí rím. kat. kostol sv. Ignáca, neogotický, postavený v r. 1888. Výmaľba od J. Hanulu. Fara bola zriadená v r. 1796. Sú tu pomníky padlým v 1. a 2. svetovej vojne. V obci je poľnohosp. družstvo s výmerou 3177 ha. V r. 2001 pokračovala plynofikácia obce a vybudoval sa vodovod Čierne Zagrúnie.

Galéria