Kostoly a úrady – Sása - Matrika


Adresa:
Nám. SNP 1, 96262 Sása

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
045/5562551

Fax:
045/5562133

E-mail:
sasa@slovanet.sk


Základné údaje Leží v Pliešovskej kotline po oboch brehoch Neresnice, obklopená sútokom Kňazovho, Vápenného i potokmi z Lomnianskej doliny a od Zaježovej. Juhozápadná časť chotára leží v kotline severovýchodne na západných svahoch Javoria. Názvy obce: r. 1332 Sasca, Saca; r. 1351 Nemet Pelscucz; r. 1410 Nemethpelscuch; r. 1773 Szaszi; r. 1808 Sásy; r. 1920 Sása; maď. Szász, Szászpelsőc. Prvé písomné zmienky z r. 1332 a 1337 spomínajú obec v pápežských desiatkoch. Patrila panstvu Dobrá Niva, od r. 1351 bola mestečkom. Dramatické chvíle prežívala počas tureckých nájazdov v 16. a 17. stor. Najväčšie vyčíňanie Turkov zaznamenali v rokoch 1574, 1593 a 1644, kedy povraždili mnohých obyvateľov i členov vojenskej posádky. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., remeslami a mlynárstvom. Pozoruhodnou pamiatkou je kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, postavený v románskom slohu okolo r. 1254. Zo stavby sa zachovala gotická sakristia. Ev. kostol bol postavený v neskoroklasicistickom slohu 1894 - 1899. V obci žil národný buditeľ a redaktor Andrej Trúchly - Sitniansky (1841 - 1916), ktorého hrob a náhrobník zapísali do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Kontakty Matrika Nám. SNP 329/1 Sása 96262 Telefón: 045/5562551 Fax: 045/5562133

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna