Kostoly a úrady – Santa Maria in AracoeliSanta Maria in Aracoeli alebo Santa Maria d\'Aracoeli je kostol v Ríme. Kostol stojí na mieste bývalého chrámu z čias rímskej republiky zasväteného bohyni menom Juno Moneta. Podľa legendy sa na tomto mieste cisárovi Augustovi, keď sa spýtal Sibyly, či bude niekedy dôležitejšieho muža než je on, zjavil obraz Panny Márie s dieťaťom. Po roku 552 tu stál grécky kláštor (prvá zmienka o ňom bola roku 574), ktorý bol roku 1250 premenený na dnešnú stavbu. Vzácny je pozlátený drevený strop, ktorý oslavuje námornú bitku pri Lepente. Najvýznamnejšou pamiatkou je umelecké dielo Pinturicchiove fresky Život Svätého Bernarda z roku 1486.

Galéria


Pridal: Johanna