Kostoly a úrady – Rímskokatolícky kostol


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


V obci stojí katolícky kostol, barokový z polovice 18. storočia, jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Vonkajšia architektúra s lizénovým členením do štítu vstavanej veže a horizontálnymi kordónovými rímsami. Hlavný oltár klasicisticky z polovice 18. storočia so staršími barokovými plastikami sv. Štefana a Ladislava z 2. polovice 18. storočia. V strede oltára olejomaľba Nanebavzatie Panny Márie z roku 1864. Bočný oltár Panny Márie, barokový z 2. polovice 18. storočia, drevený s volútovým nadstavcom a dvoma plastikami anjelov, stred oltára novodobý. Kazateľnica luisézna z konca 18. storočia. Voľné barokové plastiky Panny Márie, sv. Jozefa a sv. Jána Nepomuckého z 2. polovice 18. storočia. Obraz Panny Márie riešený na spôsob ikony z 19. storočia. Voľný obraz Panny Márie, klasicistický z polovice 19. storočia.

Galéria