Kostoly a úrady – Rímskokatolicky kostol v Lubej


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Web:


Dominantou obce a sakrálnou pamiatkou je rímskokatolícky kostol. Bol postavený v 2. polovici 18. storočia v neskorobarokovom štýle. Nad oltárom visí obraz sv. Jána Krstiteľa z roku 1882.

Galéria