Kostoly a úrady – Rímskokatolicky kostol v Lele


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


V obce je rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1774. Interiér pochádza z obdobia 19storočia a začiatku 20.storočia.

Galéria