Kostoly a úrady – Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Web:


Neskoro goticky upravený chrám postavený pred r. 1400. Pamiatka mimoriadnej hodnoty hlavne vďaka zachovanému, neskoro barokovému interiéru. Hlavný oltár z počiatku 16. stor., s tabuľovými maľbami a sochami z dielne Majstra Pavla z Levoče je najväčší gotický drevený oltár na svete. Je 18,6 m vysoký a 6 m široký. Na stenách cenné fresky z 14. stor.

Galéria