Kostoly a úrady – RÍMSKO - KATOLÍCKY KOSTOL


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Medzi pamätihodnosti obce patrí rímsko-katolícky kostol Ružencovej Panny Márie z roku 1907, postavený na mieste pôvodnej gotickej kaplnky z roku 1594, V katastri obci sa nachádza socha sv. Jána a socha Panny Márie zabudovaná v kamennej klenbe na okraji hôr.

Galéria