Kostoly a úrady – RÍMSKO - KATOLÍCKY KOSTOL


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
045/6897 519


Rímsko-katolícky kostol postavený v roku 1820 v klasicistickom štýle, na cintoríne okolo kostola sú rozmiestnené drevené ľudové kríže s tabuľkovým základom, rezané z jedného kusa dreva, niektoré s geometrickou ornamentikou z konca 19. storočia. Rímsko-katolícka škola bola postavená v r. 1852, štátna ľudová škola v r. 1927 a ďalšia v r. 1934. Malá Lehota je obec na Slovensku v okrese Žarnovica. V obci je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie z roku 1958.

Galéria