Kostoly a úrady – RÍMSKO - KATOLÍCKY KOSTOL


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Web:


Obec Rovňany bola fíliou breznickej farnosti. Prvý kostol stál na druhej strane návršia, ako stojí terajší. Stopy po základoch prvého kostola sa nachádzajú pri vykopávaní hrobov v miestach katolíckeho cintorína. Terajší kostol bol postavený roku 1785, vysvätený bol 11. septembra 1785. Patrónom kostola je „Narodenie Panny Márie“. Bočný oltár v kostole bol zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Kostol je zdobený vežou. V roku 1797 farár Ján Szentesi zadovážil zvon na vežu kostola a zasvätil ho k úcte Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária. Druhý zvon si v roku 1803 veriaci zasvätili úcte Všetkých svätých. Kostol bol v roku 1891 renomovaný. Počas prvej svetovej vojny boli zhabané zvony z veže, no v roku 1936 si veriaci zadovážili dva nové. Zakúpená bol i nový organ, v roku 1958 upravený na elektrický pohon. Základný kameň nového kostola „Ježišovho srdca“ posvätil pri svojej návšteve na Slovensku 3. júla 1995 pápež Ján Pavol II. Stavba v tvare srdca bola slávnostne posvätená 23. augusta 1997 Mons. Emilom Kojnokom. V roku 1997 bol v novopostavenom kostole vykonaný prvý krst a o rok neskôr prvý sobáš. V roku 1998 boli Rovňany vyčlenené z farnosti Breznička a ustanovená farnosť Málinec.

Galéria