Kostoly a úrady – Rímsko - katolícky kostol Sv. Demetera.


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Rímsko - katolícky kostol Sv. Demetera v obci Horné Mladonice

Galéria