Kostoly a úrady – Rimsko - katolicky kostol (Peder)


Adresa:
Hlavna 117, 04405 Peder

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
055/4602048

Mobil:
055/4602048

Fax:
055/4602048

E-mail:
obecjanik@orangemail.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ing. Ján Derján

Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 13:30


de Pedur\"), a v roku 1317 sa tu už spomína aj kostol. V r. 1332 - 1335 tu bol kňazom Lukáš, ktorý odviedol pápežské desiatky. Obec a fara sa spomína aj v súpise fár a kostolov z r. 1696 pod menom \"Peder\".

Galéria