Kostoly a úrady – Ref. kostol


Adresa:
č. 76, 04913 Hucín

Inštitúcia:
Reformovaná farnosť

Tel.:
058/4881169

Fax:
058/4881167

E-mail:
obechucin@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Helena Tomšíková


Leží v údolí rieky Muráň a potoka Rybník vo vých. časti Slov. krasu. Osídlenie vzniklo už v 12. - 13. stor., ale prvá pís. zmienka o obci je z r. 1327 pod názvom Gyuche. V novoveku obec patrila viacerým zemianskym rodinám (Szentmiklóssy, Dancs, Fáy, Madarassy, Szilassy) až do 19. stor. Pamiatky - dva klas. kaštiele z prelomu 18. a 19. stor. Kostol v Hucíne je písomne doložený už v roku 1338, upravený ref. kostol v 17. stor. a obnovený v 19. stor. a r. 1920. Obyv. obce sa zaoberali poľnohosp., pálením vápna, hrnčiarstvom a výrobou fajok. V obci je pošta, ZŠ, praktický lekár, poľnohosp. podnik.

Galéria