Kostoly a úrady – ref. klas. kostol


Adresa:
č. 24, 98050 Hubovo

Inštitúcia:
Reformovaná farnosť

Tel.:
047/5588120

Fax:
047/5588120

E-mail:
obec.hubovo@centrum.sk

Kontaktná osoba:
Mikuláš Szücs


Leží na styku východného okraja Rimavskej kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny, v doline ľavostranného prítoku Slanej. Vznikla v 11. stor. na území gemerského hradného panstva. Názvy obce: 1235 Habon; 1449 Hwba; 1808 Hubo; 1920 Hubovo; maď. Hubó. Svoj pôvod tu má rodina Hubayovcov. Obyvatelia obce boli oslobodení od poddanských povinností. V 15. stor. boli vlastníkmi obce rodiny Hubayovcov, Szuhayovcov a Kaszovcov, neskôr viacerí zemepáni. R. 1828 žilo v 67 domoch 622 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Najstaršou pamiatkou je ref. klas. kostol postavený v r. 1776 a drevená zvonica z konca 18. stor.

Galéria