Kostoly a úrady – Rajecká Lesná - Matrika


Adresa:
č. 81, 01315 Rajecká Lesná

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
041/5424748

Fax:
041/5424749

E-mail:
ourajeckalesna@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Bohuslav Pekný


Základné údaje Leží v južnej časti Žilinskej kotliny v doline potoka Lesnianka. Chotár má v kotlinovej časti pahorkatinný povrch, východnú časť tvorí hornatina na druhohorných horninách Lúčanskej Malej Fatry. Na západnom okraji zasahuje do vrchoviny Strážovských vrchov. Nález keltských mincí je z doby laténskej. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1413. Obec založili začiatkom 14. stor. na zákupnom práve. Patrila panstvu Lietava. V r. 1598 mala 30 domov a v r. 1828 116 domov a 1264 obyvateľov. Už v 14. stor. tu stála kaplnka, neskôr kostol zasvätený Panne Márii, Kráľovnej anjelov. Od 15. stor. sa Rajecká Lesná stala pútnickým miestom. Z kostola sa do dnešných dní zachovalo Presbytérium, ktoré má nesporne najväčšiu historickú hodnotu v obci. V rokoch 1864 - 1866 bol postavený nový kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie. Medzi pamätihodnosti patrí aj kaplnka sv. Jána Nepomuckého z 2. polovice 18. stor. Ďalšou dominantou obce je Kalvária, postavená nad obcou v rokoch 1920 - 1921. Kalváriu tvorí 14 kaplniek a na samom vrchu je kostolík Nanebovstúpenia Pána. Neďaleko pod kalváriou je kaplnka Lurdskej Panny Márie s prameňom vody. Najväčšou súčasnou dominantou obce je Slovenský betlehem, novostavba, sprístupnená v r. 1995. Rezbársky majster Jozef Pekara vytvoril dielo s rozmermi 8,5 x 3 x 2 metre, v ktorom sú zastúpené všetky regióny Slovenska. V centre diela je betlehemská maštaľ a pútnické miesto Rajecká Lesná. Betlehem je pohyblivý a každodenne sprístupnený verejnosti. Osada Trstená mala v r. 1828 16 domov a 324 obyvateľov. V rokoch 1863 - 1900 bola samostatnou obcou. Zanikla pripojením k Rajeckej Lesnej. Kontakty Matrika Rajecká Lesná 01315 Telefón: 041/5424747 Fax: 041/5424749

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna