Kostoly a úrady – Písmeno s (140)

 • Sv.Joachima s patrociniom Sv. Stefana


  Mesto: Borova
  Tel.: n/a
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Jozefa


  Mesto: háJ
  Tel.: 043/4922685
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • Sv.Martina


  Mesto: Čáry
  Tel.: 034/6592435
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Martina


  Mesto: Granč-Petrovce
  Tel.: +421 53 459 6236, 459 63 97
  E-mail: obecgranc@spisnet.sk
  Inštitúcia: Reformovaná farnosť

  Viac
 • Sv.Michala


  Mesto: Bánov
  Tel.: 035/6571142
  E-mail: oubanov@banov.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Michala archanjela


  Mesto: Frička
  Tel.: 054/4794121
  Inštitúcia: Grécko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Mikuláša


  Mesto: Chminianska Nová Ves
  Tel.: 051/7958510
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Petra a Pavla


  Mesto: Barca
  Tel.: 047/5697227
  E-mail: oubarca@post.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Trojice


  Mesto: Drienovská Nová Ves
  Tel.: : 051/7797186
  E-mail: starosta.dnv@stonline.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • Svateho Jiri


  Mesto: Praha 1 - Hradčany

  Viac