Kostoly a úrady – Písmeno s (140)

 • sv. Vojtecha


  Mesto: Dvory nad Žitavou
  Tel.: 035/6484079
  E-mail: starosta@dvory.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv. Žofie


  Mesto: Dubovce
  Tel.: 034/6697134
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • Sv.Anton Paduánsky


  Mesto: Báč
  Tel.: 031/5598239
  E-mail: ocubac@stonline.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Bartolomej


  Mesto: Fričovce
  Tel.: 051/7911119
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Cyrila a Metoda


  Mesto: Bajany
  Tel.: 056/6494231
  E-mail: oubajany@zoznam.sk
  Inštitúcia: Grécko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Filipa a Jakuba

  sv.Filipa a Jakuba


  Mesto: Nitrianske Sučany
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.Gorazda


  Mesto: Košice
  Tel.: 55/6430648
  E-mail: terasa@rimkat.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • Sv.Ignáca


  Mesto: Čierne
  Tel.: 041/4373222
  E-mail: obeccierne@stonline.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • Sv.Ján Krstiteľ


  Mesto: Bánovce nad Ondavou
  Tel.: 056/6495311
  E-mail: ocu.banovce@stonline.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • sv.jána krstiteľa

  sv.jána krstiteľa


  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac