Kostoly a úrady – Písmeno e (250)

 • Evanjelický kostol


  Mesto: Záriečie
  Tel.: 042/4692112
  E-mail: zariecie@ecav.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Vyšný Žipov
  Tel.: 057/4491444
  E-mail: ocu.vysny.zipov@slovanet.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Východná
  Tel.: 0445295222
  E-mail: vyhodna@ecav.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Vrútky
  Tel.: 043/4284388
  E-mail: vrutky@vrutky.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Svaty Peter
  Tel.: 035/7682192
  E-mail: dedinapeter@stonline.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Veličná
  Tel.: 043/58822302
  E-mail: velicna@ecav.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Važec
  Tel.: 044 / 529 41 21
  E-mail: obecvazec@stonline.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Uhorske
  Tel.: 047 / 422 34 28
  E-mail: obec.uhorske@ma-net.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Turčianske Jaseno
  Tel.: 043 / 426 21 91
  E-mail: obecjaseno@gaya.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac
 • Evanjelický kostol


  Mesto: Turá Lúka
  Tel.: 034/6212023
  E-mail: turaluka@evac.sk
  Inštitúcia: Evanjelická farnosť

  Viac