Kostoly a úrady – Písmeno c (119)

 • Čajkov-kostol


  Mesto: Čajkov
  Tel.: +421-36-638 94 76
  E-mail: cajkov@fara.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • Čavoj-Matrika


  Mesto: Čavoj
  Tel.: Telefón: 046/5458002
  E-mail: obec.cavoj@pobox.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Čebovce - Matrika


  Mesto: Čebovce
  Tel.: 047/4882211
  E-mail: obec.cebovce@gonet.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Čebovce-kostol


  Mesto: Čebovce
  Tel.: +421 474882148
  E-mail: cebovce@fara.sk
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • Cejkov - Matrika


  Mesto: Cejkov
  Tel.: 056/6795026
  E-mail: obec.cejkov@stonline.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Cejkov-kostol


  Mesto: Cejkov
  Tel.: 056/6795015
  Inštitúcia: Grécko-katolícka farnosť

  Viac
 • Čekovce-kostol


  Mesto: Čekovce
  Tel.: (045) 559 51 42
  Inštitúcia: Rímsko-katolícka farnosť

  Viac
 • Čelovce - Matrika


  Mesto: Čelovce
  Tel.: 047/4883127
  E-mail: kc@stonline.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Čeľove-kostol


  Mesto: Čeľove
  Tel.: 056/6799456
  Inštitúcia: Grécko-katolícka farnosť

  Viac
 • Čerhov - Matrika


  Mesto: Čerhov
  Tel.: 056/6793222
  E-mail: obeccerhov@zoznam.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac