Kostoly a úrady – Nové Zámky (112)

 • Matrika Ľubá


  Mesto: Ľubá
  Tel.: 036 7520660
  E-mail: obecluba@mail.t-com.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Maňa


  Mesto: Maňa
  Tel.: 035/6595103 035/6595
  E-mail: matrika@obecmana.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Michal nad Žitavou


  Mesto: Michal nad Žitavou
  Tel.: 035 / 659 61 22
  E-mail: obec.michal@zoznam.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Mojzesovo


  Mesto: MOJZESOVO
  Tel.: 035/6578194
  E-mail: starosta.mojzesovo@stonline.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Mužla


  Mesto: Muzla
  Tel.: 036/758 31 02
  E-mail: muzla@dolnepohronie.sk, starosta@muzla.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Nová Vieska


  Mesto: NOVÁ VIESKA
  Tel.: 036 / 759 32 10
  E-mail: obec@novavieska.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Nové Zámky


  Mesto: Nové Zámky
  Tel.: 035/6400 225
  E-mail: info@novezamky.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Palárikovo


  Mesto: Palárikovo
  Tel.: 035 / 649 32 01
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Rúbaň


  Mesto: Rúbaň
  Tel.: 035 / 649 91 01
  E-mail: obecruban@ba.telecom.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Salka


  Mesto: Salka
  Tel.: 036/758 52 21
  E-mail: salka@poiplie.sk, obecsalka@stonline.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac