Kostoly a úrady – Košice (124)

 • Matrika Košická Belá


  Mesto: Košická Belá
  Tel.: 055/6961110
  E-mail: obeckosbela@stonline.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Kráľovce


  Mesto: Kráľovce
  Tel.: 055/6958102
  E-mail: kralovce@zoznam.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Kysak


  Mesto: Kysak
  Tel.: 055/7290591
  E-mail: kysak@kysak.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Malá Ida


  Mesto: Malá Ida
  Tel.: 055/6970110
  E-mail: obecmalaida@stonline.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Medzev


  Mesto: Medzev
  Tel.: 055/4663105
  E-mail: mesto@medzev.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Nižný Klátov


  Mesto: Nižný Klátov
  Tel.: 055/7296034
  E-mail: obec.n.klatov@stonline.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Poproč


  Mesto: Poproč
  Tel.: 055/4664416
  E-mail: ocupoproc@ke.telecom.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Rozhanovce


  Mesto: Rozhanovce
  Tel.: 055/6950102
  E-mail: rozhanovce@zoznam.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Ruskov


  Mesto: Ruskov
  Tel.: 055/6941422
  E-mail: ocu@inmail.sk, ocu@obecruskov.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac
 • Matrika Seňa


  Mesto: Seňa
  Tel.: 055/6962204
  E-mail: ocusena@stonline.sk, obecsena@stonline.sk
  Inštitúcia: Matrika

  Viac