Kostoly a úrady – Obecní úřad Chyšky - Matrika


Adresa:
c.27, 39853 Chyšky

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
382 591 242

Fax:
382 591 507

E-mail:
obec.chysky@volny.cz

Web:

Otváracie hodiny:Znakem obce je štít dělený třemi stupňovitými hroty modrostříbrně, nahoře do oválu stočený stříbrný provaz se čtyřmi uzly cingulum), dole červená růže se zlatým semeníkem. Dělením znaku stupňovitými hroty jsou symbolizovány štíty lomů. Ty připomínají výklad významu názvu obce a mohou být vnímány jako znamení mluvící. Stříbrná tinktura je inspirována zbarvením staveb, které bylo dáno buď světlosti kamene jako stavebního materiálu, či omítkami, jejichž bělost způsobovala vápenná složka. Stříbrná je také vhodným podkladem pro červenou růži pánů z Rožmberka, jako držitelů obce s nejdelší tradicí. Modrá barva horní poloviny štítu má oporu ve výkladu o modré obloze, která štíty domů umísťuje do konkrétního prostředí, kterým je pozemský svět a obloha nad ním. Provaz - cingulum - symbolizuje zasvěcení chyšeckého kostela Sv. Prokopovi. Vztahuje se ke gotickému způsobu zobrazování světce jako řeholníka. Cingulum je užíváno k přepásání hábitu i v současnosti a řehole sv. Benedikta, ke které se hlásil i klášter v Sázavě, ho používá k řádovému oděvu. Prapor opakuje podobu znaku. Obecní úřad Oficiální název : Důvod a způsob založení : Sidlo: Okres : Kraj: Obec Chyšky zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Chyšky 27, 398 53 Chyšky Písek Jihočeský -------------------------------------------------------------------------------- Organizační struktura úřadu Starosta : Místostarosta : Matrika : Předseda komise životního prostředí : Ing. Miroslav Maksa Ing. Bohumil Málek Jana Vačlenová Ing. Vladimír Koranda -------------------------------------------------------------------------------- Kontaktní spojení Telefon starosta : Telefon matrika : Telefon účetní : Telefon podatelna : Fax : E-mail : 382 591 206 382 591 242 382 591 508 382 591 508 382 591 507 obec@chysky.cz starosta@chysky.cz -------------------------------------------------------------------------------- IČO a bankovní spojení IČO : Banka : Číslo účtu : 00249718 KB Milevsko 3029-271/0100 -------------------------------------------------------------------------------- Úřední hodiny Pondělí : Úterý : Středa : Pátek : 8-11, 12-17 hod. 8-11, 12-15 hod. 8-11, 12-17 hod. 8-11, 12-13 hod. -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo Starosta : Místostarosta : Členové : Ing. Maksa Miroslav Ing. Málek Bohumil Bardová Jana Calta Václav Mgr. Kašpar Václav Ing. Koranda Vladimír Kořánková Hana Kříž Vladimír Kubec Jaroslav Lívanec Jiří Mašek Vladimír Němečková Miloslava Mgr. Pešičková Lenka Šetina Miloslav Mgr. Vachta Josef Obce patřící pod správu úřadu Branišov, Branišovice, Hněvanice, Hrachov, Chyšky, Kvašťov, Květuš, Mezný, Nálesí, Nosetín, Nová Ves, Podchýšská Lhota, Radikovy, Ratiboř, Ratibořec, Rohozov, Růžená, Vilín, Voděrady, Zaluží -------------------------------------------------------------------------------- Základní škola - vice Adresa : Ředitelka : Telefon : E-mail : Web : Chyšky 96, 398 53 Chyšky Mgr. Jana Korandová 382 591 318 zs.chysky@centrum.cz www.zschysky.cz -------------------------------------------------------------------------------- Mateřská škola Adresa : Ředitelka : Telefon : E-mail : Chyšky 119, 398 53 Jaroslava Vachtová 382 591 221 mschysky@volny.cz

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna