Kostoly a úrady – Obecní úřad Choustník - Matrika


Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
381 592 181

E-mail:
obec.choustnik@volny.cz

Web:


podle legend a pověstí Čerpáno ze dvou nezávislých zdrojů - z knihy Františka Skorunky: Pověsti Táborska a z knihy známého táborského turisty a amatérského historika Dr. Bubna, který emigroval v roce 1968 do Švýcarska. Tato pověst praví: Za panování knížete Boleslava II. žil v jižních Čechách mocný vladyka Vok. Měl jedinou dceru Adélu, která vedle krásy vynikala ušlechtilostí, s jakou se chovala ke svým nejbližším. Otec nepochyboval, že jeho dcera si vybere ženicha z urozeného rodu, který bude také majitelem velkého bohatství. Takovému rád jednou předá správu svých statků. Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil, že Adéla má oči jen pro své páže, rytíře Všebora, který sice pocházel z prastarého šlechtického rodu, ale kromě erbu nevlastnil nic. Vladyka Vok se velmi rozhněval a rozhodl se, že milého Všebora vypudí dceři z hlavy. Když dívka poznala, že by nevydržela vzdorovat otcovu naléhání a protože měla páže opravdu ráda, rozhodla se, že s ním uteče. A tak jednoho dne zmizela z hradu beze stopy. Marně ji otec hledal, marně vysílal posly na všechny strany, všichni se vraceli s nepořízenou. Nakonec se vydal hledat svou dceru sám. Aby nebyl cestou poznán, přestrojil se za šedovlasého poutníka a na tváře si nalepil falešné vousy. Jednou, když se již vzdával naděje, vyčerpán usnul v lese v koruně mohutného dubu, a když se ráno probudil, spatřil nedaleko dřevěnou tvrz stojící na nepřístupné skále. Dovlekl se tam a poprosil o trochu jídla. Jaké bylo jeho překvapení, když v dívce, která jej mile zvala dál, poznal svou dceru. Z chování dcery poznal, že už je Všeborovou ženou. Znovu v něm vzplál hněv nad tou potupou. Sotva se trochu zotavil, vydal se na zpáteční cestu. Doma nechal svolat všechny zbrojnoše, postavil vojsko a v jeho čele se vydal dobýt tvrz. Když Všebor poznal, že se blíží nepřátelské vojsko, dal pokácet část lesů a z nejmohutnějších kmenů nadělal pevné záseky. Záseky však nedokázaly vojsko zastavit a to se valilo na tvrz. Adéla vojsko pozorovala a podle barev korouhví nakonec poznala, že patří jejímu otci. Vyšla mu proto vstříc. Vladyka Vok pozorně vyslechl svoji dceru a poznal, že mladí lidé jsou spolu opravdu šťastni. Od dalšího obléhání tvrze upustil a s Všeborem se usmířil. A aby byla zachována památka na tento den, bylo místo, na němž byly zbořeny poslední záseky, nazváno Předboří ( dnes vesnice Předboř, ležící asi 2 km od Choustníka ). Na místě dřevěné tvrze nechal postavit pevný hrad, který nazval Choustník ( podle vousů, které měl nalepeny na tváři při hledání své dcery, Voustník - Choustník ) Reálnější se zdá ovšem odvození názvu hradu Choustník ( původně Chustník ) od hory chustem - křovím - porostlé. Také obec pod hradem vzniklá se původně nazývala Chustnicí. Dnes se kopec s hradem i obec nazývají jednotně Choustník. kontakt Adresa Obec Choustník Choustník 16 Choustník 391 18 tel.: +420381592117 tel.: 381300019 fax: +420381592117 email: obec.choustnik@volny.cz url: www.choustnik.obecniurad.net elektronická podatelna IČ: 00252361 DIČ: obec není plátcem DPH č. BÚ: 3524-301/0100 Úřední hodiny Po 7:30 - 15:00 Út 7:30 - 15:00 St 7:30 - 16:00 Čt 7:30 - 15:00 Pá 7:30 - 15:00 So není Ne není orgány obce Zastupitelstvo Jindřich Komárek Starosta uvolněný Milan Novotný Místostarosta neuvolněný Lucie Jindrová Zastupitel Václav Peroutka Předseda kontrolního výboru Jindřich Komárek Předseda sociálního výboru Pavel Štěpán Předseda školského a kulturního výboru František Čermák Předseda finančního výboru Ing. Jiří Duba Zastupitel Matrika Otevírací doba je stejná jako na Obecním úřadě. Miloslava Strouhalová Matrikářka Eva Mastilová Matrikářka

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna