Kostoly a úrady – Obecní úřad Chotoviny - Matrika


Adresa:
Hlinická 250, 39137 Chotoviny

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
381 284 295

Web:


Historie Nejstarší písemná zmínka o Chotovinách pochází z 2.července roku 1266. Ve sporu Hynka z Vlašimě a Racka z Tožic se totiž připomíná svědek Bořislav z Chotovin a později roku 1318 i Řivín z Chotovin. Chotoviny, ale byly zřejmě osídleny podstatně dříve. Poznámka ve farní kronice z roku 1765 říká, že místní římsko-katolický kostel byl postaven již v letech 990 až 1000. Důkazem tohoto tvrzení jsou i nálezy lidských kostí a bronzových náušnic, jež se našly v okolí kostela ve dvacátých letech našeho století. Kostry patřily podle archeologů už prvním křesťanům z 9. až 12. století. Na území dnešní obce se nacházely dvě osady. Chotoviny na kopci okolo kostela a Vlkančice jižně od stávajícího zámku. Časem obě vsi splynuly a od 16. století se používá jednotný název Chotoviny. Vesnici Chotoviny i s dvorem dal roku 1345 král Jan Lucemburský za dluhy pánům z Rožmberka a v jejich držení zůstala až do 16. století. V místech chotovinského zámku stála tvrz, o níž se píše v roce 1407, kdy je připomínán spor majitele Peška. Tvrz měnila v průběhu dalších 200 let často majitele. Až roku 1611 již spolu s vesnicí Vlkančice koupil Bohuslav Víta ze Rzavého a stal se tak vlastníkem celého chotovinského statku. Z dalších významných držitelů Chotovin nelze opomenout Vratislava z Mirotic a zejména kardinála kašpara Migazziho, který získal Chotoviny v roce 1768. Na místě staré tvrze vybudoval Migazzi v letech 1770 až 1780 klasicistní zámek. Větších oprav se dostalo i kostelu. V letech 1781 až 1786 byla přistavěna věž a původně gotický kostel byl přestavěn. Stopy po gotickém kostele jsou dodnes patrny v presbytáři a hlavně v půdním prostoru. Z gotické doby se zachoval i svatostánek s hlavou Krista. Hrabě Migazzi postavil také nynější faru, což dokazuje kryptogram nad vchodem. Roku 1806 koupil panství pražské občan Jan Nádherný, později povýšený do šlechtického stavu. Jeho potomci pak zůstali v Chotovinách až do roku 1945. Baron Nádherný dal zámku novorenesanční podobu. Ke kostelu přistavěl i empírovou hrobku ve stylu dórského chrámku. Významných počinem barona Nádherného bylo i založení zámeckého parku. Park o celkové rozlote 22,5 ha vybudoval baron Nádherný v první polovině 19. století a dnes je pro svou vysokou dendrologickou hodnotu evidován jako památka I. kategorie. Škola vznikla v Chotovinách při obsazení fary ke konci 17. století. Zpočátku se učilo po chalupách, později byla škola umístěna v domě čp. 3 u kostela. Se stavbou jednopatrové školní budovy se začalo za přispění barona Nádherného roku 1809. Škola byla na dlouhou dobu dvoutřídní. Dětí však stále přibývalo, a tak se za přispění školní obce postavila v roce 1882 nová školní budova. Ve výčtu význačných staveb nelze opomenout stavbu kostela Sboru církve československé husitské, která byla dokončena v roce 1924. V roce 1856 se začala stavět železniční dráha z Prahy do Vídně a v roce 1871 už projížděl Chotovinami první vlak. Složení zastupitelstva Složení zastupitelstva Obce Chotoviny Ing. Martina Babůrková (ODS) Ing. Václav Bauer člen rady obce (ČSNS a NK) Jaroslav Beneš (KDU-ČSL a NK) Radek Brožovský (ODS) Miroslav Bukvaj (KDU-ČSL a NK) Mgr. Jiří Honza (KDU-ČSL a NK) Josef Hrstka člen rady obce (Hasiči 2006) Miroslav Jiránek (ČSNS a NK) Jan Jordák místostarosta (Nezávislí 2006) Jindřich Lachout člen rady obce (Nezávislí 2006) Mgr. Dušan Mendel (Nezávislí 2006) PedDr. Jaroslav Němec (Nezávislí 2006) Miloš Novák (ODS) Mgr. Zdeněk Turek starosta (Nezávislí 2006) František Zrzavecký (KDU-ČSL a NK) Úřední hodiny Obecního úřadu Chotoviny Obecní úřad Chotoviny Ú ř e d n í h o d i n y Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 Středa 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 Pátek 8.00 - 14.00 M a t r i k a Úřední hodiny Pondělí 8.30 - 11.30 12.00 - 17.00

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna