Kostoly a úrady – Nenince - Matrika


Adresa:
Hlavná 238, 99126 Nenince

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
047/4878107

Fax:
047/4878122

Kontaktná osoba:
Zoltán Kuzma


Základné údaje Obec leží JZ 20 km od Veľkého Krtíša, v doline na sútoku Čahovského a Čebovského potoka. Je tu prameň minerálnej vody, vodná nádrž, rybník na Kosihovskom potoku, bažantnica Karikáš pri Bátorovej. Súčasné Nenince vznikli v r. 1905 - 1907 zlúčením dvoch obcí Házasnénye a Lukanénye. Názov Nenince sa používa od r. 1927. Najstaršia písomná zmienka o obci Nena je z r. 1135 v tzv. bzovíckej listine. K rozdeleniu na dve samostatné stredoveké dediny došlo v 14. stor. V súčasnosti prevažuje súkromný sektor v poľnohosp., vinohradníctve. Je tu obecný podnik služieb a výroby. Z kultúrnych pamiatok stojí rím. kat. kostol Všetkých svätých, pôvodne barokovo-klas. z 18. stor., klasicistický kaštieľ Lukovcov z pol. 18. stor., upravovaný v 19. a 20. stor., ďalej kúria Blaškovičovcov z pol. 18. stor. koncom 19. stor. rozšírená Majthéniovcami, po renovácii obcou slúži ako základná škola. Tretí kaštieľ, postavený v renesančnom slohu Lukovcami, značne poškodený, je súkromným majetkom. Obec má vybudovanú infraštruktúru, obchody, služby. Je tu pošta, ZŠ, MŠ, zdravotné stredisko, lekáreň, dom smútku, kultúrny dom a športový areál. Meno Nena, zaznamenané v Cividalskom evanjeliári r. 889, človeka zo sprievodu kniežaťa Svätopluka, bolo impulzom osláv milénia obce v r. 2000. Kultúrne tradície udržiavajú v obci folklórne súbory, mužský citarový súbor. Dobré podmienky na turistiku a vidiecky cestovný ruch, rybárstvo, poľovníctvo. Kontakty Matrika Hlavná 110 Nenince 99126 Telefón: 047/4878107

Galéria


Pridal: Johanna