Kostoly a úrady – Nanebevzety Panny Marie - Modrany


Adresa:
K Dolum 31/5, 143 00 Praha

Tel.:
(+420) 242 410 672

Mobil:
(+420) 724 324 555

Web:

Kontaktná osoba:
P. ThMgr. Jerzy Gapski

Otváracie hodiny:
pondělky a středy vždy od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00


Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen ve 14. století. Nynější přestavba je z roku 1754. Poutní slavnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná každoročně v neděli po 15. srpnu. Poutní mše svatá na prostranství před kaplí sv. Bartoloměje se konává v neděli po 24. srpnu. Interiér kostela je převážně barokní s citlivě v členěnými moderními prvky (kůr, lavice, zpovědnice atd.). Při kostele působí chrámový sbor s dlouholetou tradicí, současným sbormistrem je Mgr. Pavel Polášek. Kostel je obklopen poměrně velkým modřanským hřbitovem. Během působení p. Jana Gerndta byly také do věžičky na kostele instalovány dva zvony, které denně svým libým hlasem zvou k modlitbám a bohoslužbám. Nedělní mše svatá v 9:30 je určena především rodinám s dětmi. Na této mši bývá i značný počet ministrantů. Katecheze dětí probíhají pravidelně v několika skupinách rozdělených podle věku. Také se konají pravidelné schůzky ministrantů a podle aktuálního období též přípravy na křty a biřmování. Také budova fary je perfektně opravena a její přízemí a dvůr je přizpůsoben pro pořádání různých ať už pravidelných nebo jednorázových farních aktivit. K dispozici je několik místností s různou kapacitou a plně vybavená kuchyňka. Místnosti zároveň obsahují farní knihovnu, která je k dispozici farníkům. Každý rok se tak na faře a farní zahradě může konat a také koná farní odpoledne, probíhají různé přednášky, duchovní obnovy a další podobné akce. Také se zde konají pravidelné zkoušky modřanského chrámového sboru. Pod modřanskou duchovní správu spadá též malá kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách (pod pěším přechodem Modřanské ulice u zastávky MHD Černý kůň). Bohužel kapli značně zasáhla rozsáhlá povodeň v roce 2002. Každoročně je u ní na sklonku prázdnin při příležitosti svátku svatého Bartoloměje slavena poutní mše svatá. Mimo současných obyvatel Hodkoviček se na ní sjíždějí i obyvatelé bývalí, kteří dnes již v Hodkovičkách nebydlí.

Galéria