Kostoly a úrady – Nanebevzatia Panny Márie


Adresa:
č. 81, 06801 Kalinov

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
057/7321536

Fax:
057/7321536

Web:

Kontaktná osoba:
Andrej Krajňak

Otváracie hodiny:
Pondelok: 7.00-15.00
Utorok: 7.00-15.00
Streda: 7.00-15.00
Štvrtok: 7.00-15.00
Piatok: 7.00-15.00


Z 18. storočia pochádza gréckokatolícka cerkev Nanebevzatia Panny Márie. Patrí k typu vychodoslovenských gr.kat. kostolov, projektovaných tereziánskou stavebnou kanceláriou. Jedoloďový priestor s polkruhovým presbytériom je zaklenutý pruskými klenbami. Na severneja južnej strane lode malé polkruhové výklenky naznačujú transeptálny zámer. Veža vstavaná západného priečelia. Nad vstupom letopočet 1929, datujúci opravu kostola. Vnútorné zariadenie pochádza z čias poslednej opravy.

Galéria