Kostoly a úrady – Nálepkovo - Matrika


Adresa:
Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
053/4494230

Fax:
053/4494128

E-mail:
ocunal@nalepkovo.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ing. Dušan Daniel


Základné údaje Obec leží na ľavom brehu Hnilca v sev. časti Slovenského rudohoria. Chotár vrchovinný až hornatinný (fylity). Hnedé lesné pôdy. V osade Čierna Hora ložisko železnej rudy. Nález z neskorej doby kamennej (sekeromlat, Podtatranské múzeum). Prvá pís. zmienka z r. 1290 (Vagndruzel), obec založená šoltýsom Pacoldom z Gelnice. Nemeckým osídlencom poskytnuté tzv. Saské právo. V 14. stor. zemepanská dedina rodiny Máriássyovcov. Ako banská obec (ťažba železnej rudy) spadala taktiež pod právomoc Kráľovskej komory. Väčšina nemeckých obyv. ev. viery používala miestny kostol do r. 1673. Zač. 18. stor. súčasťou zväzu kráľovských banských miest. Vo Vondrišli (tradičný názov obce) pracovalo 7 hámrov. R. 1847 postavená Železohutným združením Vondrišel vysoká pec, prvý zdroj el. prúdu, parný stroj na poháňanie generátora. Miestni podnikatelia vybudovali r. 1847 v lokalite Čierna hora kúpeľné ubytovne (tzv. Priessnitzova metóda liečby). R. 1906 postavená štátna parná píla, r. 1912 úzkorozchodná lesná železnica Vondrišel - Henclová, slúžila do 60. r. 20. stor. Za 1. ČSR útlm výroby železných tovarov, v 30. r. žel. dopravné spojenie vďaka výstavbe trate Margecany - Červená Skala. Po r. 1945 odsun občanov nemeckej národnosti. R. 1948 zmena názvu obce na Nálepkovo. Ťažba rudy v baniach Xantipa a Gustáv ukončená v 60. r. 20. stor. Pamiatky: Rím. kat. kostol sv. Štefana z r. 1763. Ev. a. v. kostol z r. 1785. Rím. kat. far. úrad, fil. ev. a. v. cirk. zbor Švedlár, fil. gr. kat. far. úrad Závadka. Barok. radnica z konca 18. stor. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Lekáreň. Domov dôchodcov. Požiarna zbrojnica. Škola v prírode (Čierna hora). Rekreačno-športové stredisko (lyžiarsky vlek). Člen ZMO Hnileckého regiónu. Kontakty Matrika Stredný riadok 384/1 Nálepkovo 05333 Telefón: 053/4494230 Fax: 053/4494128 ocunal@nalepkovo.sk www.nalepkovo.sk

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna