Kostoly a úrady – Nájdenia sv. kríža


Adresa:
č. 299 Cinobaňa, 98522 Cinobaňa

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
047/4511733

Kontaktná osoba:
Ing. Mária Švikruhová


Rím. kat. kostol Nájdenia sv. kríža bol postavený v r. 1886 v časti Katarínska Huta. Ev. škola v Cinobani bola založená zač. 17. stor. Kultúrny dom, knižnica, športové tradície, futbal, Zdravotné stredisko. Základná a Materská škola, železničná zastávka zrušená (v r. 2003), autobusové zastávky. Obyv. pracujú v Kat. Hute, a v miestnom podniku. V okolí obce sú široké možnosti turistiky. M. č.: Cinobaňa, Hrnčiarky, Katarínska Huta, Maša, Turíčky, Žihľava.

Galéria