Kostoly a úrady – náhradné bohoslužobné priestory Chrámový sviatok Záštity Presvätej Bohorodičky


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Kontaktná osoba:
jerej ThDr. Peter Soroka


::::: PROSBA O POMOC PRI VÝSTAVBE CHRÁMU ::::: Dôstojní otcovia, milovaní v Christu bratia a sestry! S požehnaním jeho blaženstva Nikolaja, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri výstavbe pravoslávneho chrámu v obci Hostovice, okres Snina na východe Slovenska. Pravoslávie malo v tejto dedine v histórii obce významnú úlohu a aj dnešný stredoveký chrám podľa niektorých historických faktov postavili pravoslávni veriaci. V posledných desaťročiach však bolo do značnej miery potlačené. V roku 1997 sa časť veriacich, ktorí navštevovali gréckokatolícky chrám vracia k Pravosláviu a znáša veľké odsudzovanie a posmechy zo strany svojich spoluobčanov. Odvtedy sa tu začali znova vykonávať pravoslávne bohoslužby a je tomu tak až dodnes. Aj keď nie v chráme, ale v budove miestnej krčmy, v ťažkých podmienkach pravoslávni chvália Boha a majú nádej na postavenie vlastného chrámu. Po veľkých problémoch sa v tomto období púšťajú do jeho výstavby, avšak keďže je ich veľmi málo, bez pomoci iných to bude veľmi ťažko uskutočniteľné. Preto vás úprimne prosíme o poskytnutie finančného daru, ktorý bude využitý na nákup materiálu pri výstavbe nového pravoslávneho chrámu v Hostoviciach. Zľutujte sa nad malým stádom, ktoré si už aj tak dosť vytrpelo za svoju vieru a chcelo by si postaviť vlastný Boží príbytok, v ktorom bude oslavovať Boha. Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme. Nech vám to Vsemilostivý Boh mnohonásobne odplatí. ADRESA NAŠEJ BANKY: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, SR IČO 31988075, bankové spojenie: 2625114031/1100 S vďakou a láskou v Christu jerej Mgr. Peter Soroka V súčasnosti sa začala výstavba nového pravoslávneho chrámu v PCO Hostovice Posviacka chrámu v Hostoviciach V malej obci sninského okresu Hostovice bola posledná posviacka chrámu ešte niekedy v 18. storočí. Naša generácia preto mala tú česť zúčastniť sa dňa 26. októbra 2008 na posviacke nového pravoslávneho chrámu Pokrova Presvätej Bohorodičky v tejto obci. Je postavený v centre obce, takže cestu k nemu nie je ťažké nájsť. Slávnosť sa začala okolo 9.00 privítaním jeho vysokopreosvätenosti Jána, arcibiskupa prešovského a Slovenska. Čakali ho tu duchovní: prot. Alexander Cap, prot. Michal Haverčak, prot. Ján Sovič, prot. Andrej Mikuláško, prot. Juraj Sičák, prot. Ján Gliganič, prot. Juraj Mitrík, prot. Ján Biloruský, prot. Ján Kosť, jer. Štefan Pružinský, jer. Peter Savčak, Ondrej Semanco, jer. jer. Andrej Gont, jer. Marián Kovaľ, protodiakon Ján Holonič, diakon Marián Derco a diakon Miroslav Krutský. Po privítaní kurátorom a deťmi čakal vladyku na vstupe do chrámu miestny duchovný jer. Peter Soroka, ktorý vyjadril potešenie, že už aj pravoslávni veriaci majú v tejto obci vlastný chrám. Nasledovalo posvätenie prestola a svätá archijerejská liturgia, na ktorej bol počas malého vchodu miestny duchovný jer. Peter Soroka za zásluhy pri stavbe chrámu vyznamenaný hodnosťou „protojerej“ a vladyka nad ním prečítal ustanovujúcu modlitbu. Veriaci vladykovo rozhodnutie potvrdili slovami „Axios - Dostoin“. Na kázni sa k prítomným vyše 600 veriacim prihovoril jer. Peter Savčak. Vo svojej kázni zdôraznil, že je nevyhnutné hlásiť sa k tradíciám svojich otcov, ako to robili aj oni a dodržiavali učenie siedmich všeobecných snemov. V mene všetkých pravoslávnych taktiež poďakoval Hostovičanom za postavenie tohto chrámu a pochválil ich odhodlanosť byť v spojení so svojimi predkami a návrat k svätému Pravosláviu, keď miestni gréckokatolíci prijali slovenský bohoslužobný jazyk a gregoriánsky kalendár. Po slávnostnej liturgii prečítal správca cirkevnej obce chronológiu stavby chrámu, ktorá sa začala 1. mája 2006. V nej poďakoval všetkým sponzorom, medzi ktorými boli duchovní, podnikatelia, veriaci, slovenskí aj európski politici, či ústavní činitelia. Najväčšiu vďaku však vyjadril Mgr. Jelisavete Durdanovej, rod. Šutkovej, ktorá podarovala na stavbu chrámu okolo 400 000 Sk, aj keď nie je podnikateľkou ani političkou, bola to najvyššia suma obyčajnej veriacej. V mene veriacich PCO Hostovice jej odovzdal kamennú tabuľu, ktorá bude umiestnená v chráme. Taktiež poďakoval a privítal poslancov Národnej rady SR Michala Lukšu a Mikuláša Krajkoviča, ktorí sa zaslúžili o poskytnutie podpory z rezervy predsedu vlády Róberta Fica vo výške 220 000 Sk. Aj jemu zato patrí veľká vďaka. Vladyka Ján vo svojom príhovore vyjadril radosť, že za tak krátky čas sa stihlo vykonať toto veľkolepé dielo. Povedal, že pri posviacke základného kameň pred dvoma rokmi, keď tu neboli ešte dostavané múry, ani neveril, že sa to podarí tak rýchlo a poďakoval jeho staviteľom. Zároveň udelil pochvalnú hramotu Mgr. Jelisavete Durdanovej, veriacim PCO Hostovice, Márii Greškovej, Andrejovi Greškovi st., Andrejovi Greškovi ml., Petrovi Zvočovi, Andrejovi Zvočovi a Andrejovi Dračakovi. Potom sa ešte prihovorila pani Jelisaveta Durdanová a poďakovala miestnemu duchovnému za jeho aktivitu pri stavbe chrámu. Posledný rečník prot. Ján Kosť, obnovovateľ slúženia v tejto obci priblížil, ako a prečo pred 11 rokmi prišli Hostovičania za ním a poprosili ho o posunutie ich žiadosti vykonávať bohoslužby v Hostoviciach na vedenie PPE v Prešove. Ako hlavné dôvody uviedol spomínaný odchod od juliánskeho kalendára a cirkevnoslovanského bohoslužobného jazyka, čo ich viditeľne spájalo s ich predkami a nechceli sa toho vzdať. Keďže bolo v tento deň pekné počasie, pomazávanie olejom sa konalo v chráme aj vonku a každý dostal na pamiatku pekný obrázok chrámu s ikonou Pokrova Presvätej Bohorodičky. Ďakujeme organizátorom za príjemne strávený deň, sponzorom za ich podporu, staviteľom za ich obetavosť, duchovným a veriacim za hojnú účasť na tejto slávnostnej udalosti.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni