Kostoly a úrady – Nacina Ves


Adresa:
č. 229, 07221 Nacina Ves

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6498224

Fax:
056/6498224

E-mail:
ocunacinaves@dalnet.sk

Kontaktná osoba:
Anton Šandor


Základné údaje Leží v laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 123 m. Nacina Ves vznikla ako zemianska osada okolo r. 1300, a nadväzovala na staršie zemianske osady z prvej polovice 13. stor. Najstarší priamy doklad o Nacinej Vsi je z r. 1254. V r. 1600 malo sídlisko 20 poddanských domov, jednu - dve kúrie, kostol a faru. Vtedy sa Nacina Ves vyvíjala ako mestečko. Neskôr obyv. ubúdalo a chudobneli. V r. 1715 tam hospodárili 2 poddanské domácnosti, v r. 1720 už 4 domácnosti, v r. 1828 bolo v obci 131 domov a 989 obyv. Podľa zachovaných údajov sa v r. 1881 z obce vysťahovalo do Ameriky 27 osôb a v nasledujúcom r. ďalších 9 osôb. V prvej polovici 20. stor. tu boli píly. Po 2. svet. vojne začal život v obci naberať nové rozmery. Jedným z ukazovateľov je demografický vývoj. V r. 1948 mala obec 1401 obyv. V r. 1999 tu už žilo 1692 obyv. a obec mala 412 domov, ktoré boli takmer všetky postavené, alebo prebudované po 2. svet. vojne. V r. 1952 bolo založené menšinové družstvo, ktoré po čase zaniklo. V r. 1956 bolo založené JRD 3. typu. Dňa 1. 3. 1966 vznikol nový subjekt Roľnícke družstvo Nacina Ves, hospodáriaci na 982 ha poľnohosp. pôdy. Rím. kat. gotický kostol, postavený v r. 1443, bol neskôr zbarokizovaný, rím. kat. kostol Božského Srdca Pána Ježiša je v časti Vybuchanec a moderný gr. kat. kostol bol postavený v r. 1993. Obec je elektrifikovaná, má vodovod a je splynofikovaná. Obec má kultúrny dom, ZŠ, MŠ. V r. 2004 bola v obci zriadená zdravotná ambulancia praktického lekára pre dospelých a detská ambulancia. M. č.: nacina ves, vybuchanec. Kontakty Matrika č. 229 Nacina Ves 07221 Telefón: 056/6498224

Galéria


Pridal: Johanna