Kostoly a úrady – Michalovce-Topoľany-kostol


Adresa:
Jarná 1, Michalovce-Topoľany

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6420181

Web:

Kontaktná osoba:
Čekan Slavomír, ThLic., farár


Topoľany sú miestnou, severozápadnou časťou mesta Michalovce. Prvé správy o obci sú z roku 1248 a objasňujú existenciu obce už pred týmto rokom. Pôvodný názov je Topola, Topolya, ktorý korení v slovenskom topoľ. Topoľany už v 13. storočí patrili šľachticom podobne ako Michalovce. Pôvodný chrám z roku 1718, zasvätený sv. archanjelovi Michalovi nahradil KOŠICKÝ EXARCHÁT 64 nový chrám, dokončený v roku 1939 s tým istým patrocíniom. Architektonicky patrí k najkrajším chrámom v Apoštolskom exarcháte.

Galéria