Kostoly a úrady – Michalovce-kostol


Adresa:
Hollého 4, 07101 Michalovce

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6883431, 056/6883432, 056/

Web:

Kontaktná osoba:
Puci Frentišek, ThLic., farár, protopresbyter


Mesto vzniklo sídliskovým splynutím starobylej dediny Preča s mladšími michalovskými sídliskovými časťami v 13. - 14. storočí. Obec Preča jestvovala už pred 11. storočím. V parku michalovského kaštieľa sa našli črepy slovienskej keramiky z 9. storočia. Najstaršie písomné zmienky, v ktorých sú Michalovce menovite uvedené, pochádzajú z polovice 13. storočia. Pôvodný názov bol Myhal, Mihal, čo bol maďarizovaný názov slovenského mena Michal. Michalovce ležali na dôležitej križovatke krajinských ciest. Cesta západ - východ, od Košíc cez Sečovce až do Užhorodu ako aj cesta juh - sever cez priľahlú časť doliny Laborca. V 30 - tych rokoch 14. storočia boli v Michalovciach dva chrámy. V severnej časti Michaloviec je vyvýšenina, ktorú v stredoveku pomenúvali Hôrka, teraz Hrádok. V súčasnosti sa v meste nachádza gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky postavený v roku 1772 a taktiež kláštor otcov redemptoristov, kde pôsobil blahoslavený Dominik Trčka.

Galéria


Pridal: Šoltésová